In het gebouw van de Wageningse vrijmetselarij zijn drie loges gevestigd. De Korenschoof komt iedere maandagavond bijeen, De Rechte Verhouding komt de eerste, derde en vijfde donderdagavond bij elkaar en Het Gulden Koord de tweede en vierde dinsdagavond. Naast de beperking van een vrije avond voor de vrijmetselarij is het natuurlijk ook belangrijk te weten welke loge jou het meeste aanspreekt. Zo'n sfeer beschrijven is niet makkelijk, maar hangt meer af van wat je zelf aanspreekt.

Je kunt het beste naar de voorlichtingsavonden van de drie loges gaan en je dan beraden welke voor jou het meest geschikt is. Op de voorlichtingspagina zie je welke activiteiten er te verwachten zijn. Natuurlijk kan je ook contact opzoeken met een vrijmetselaar uit zo'n loge. Schrijf dan even een e-mail naar de secretaris van die loge en die zorgt dat een vrijmetselaar contact met je opneemt.