Open Dag

Minimaal eens per jaar, in ieder geval meestal begin september (zie agenda hieronder), houden de loges een open dag. Op zondag kan je dan het logegebouw bezoeken waar je onder het genot van een kopje koffie of thee met de vrijmetselarij en een aantal vrijmetselaren kunt kennismaken. Er is gelegenheid om kennis te nemen van een platengalerij, een videopresentatie, je kunt onze werkplaats bezoeken, de plaats waar wij onze ritualen beleven. En je kunt de aanwezige vrijmetselaren vragen stellen over hun beleving van de vrijmetselarij. Er is voldoende foldermateriaal aanwezig en je kunt je ter plekke aanmelden als lid.

Gastenavond: avond voor belangstellenden

Op deze avond na de Open Dag kan je kennismaken met de loges. Er wordt uitleg gegeven over de vrijmetselarij. Hierna volgt een bezoek aan de werkplaats, waar een korte presentatie gehouden wordt. Je kan je dan een idee vormen over het unieke dat wij ervaren als wij samen komen in deze ruimte. Vervolgens zal een open gesprek plaatsvinden tussen belangstellenden en vrijmetselaren. Een aantal aanwezige vrijmetselaren zal duidelijk maken waarom zij de keuze hebben gemaakt om toe te treden tot de orde en wat hen drijft om vooral lid te blijven. Tijdens het laatste gedeelte van deze avond zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Na dit gedeelte van de avond is er ruimschoots gelegenheid om van gedachten te wisselen. Wij nodigen je van harte uit!

Open(bare) comparities per loge

Anders dan op de avond voor belangstellenden zal je op deze avonden kunnen ervaren, hoe een comparitie in één van de loges verloopt. Je krijgt op deze openbare comparitie een goed beeld hoe wij als vrijmetselaren onze broederschap vormgeven. Mocht je voor een openbare comparitie belangstelling hebben dan verzoeken we je daarvoor aan te melden door te mailen naar de contactpersoon. Een van de leden zal op die avond een presentatie houden. In de nabespreking krijg je de mogelijkheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Na de sluiting zal er onder het genot van een drankje ruim de gelegenheid zijn voor vragen en een nadere kennismaking. Deze avonden zijn uitermate geschikt om de sfeer van de afzonderlijke loges te proeven en je eventueel aan te melden als lid.

Tags: