Sfeerimpressie van onze loge

De belangrijkste symbolen van de vrijmetselarij, de passer en winkelhaak, zijn ook als gevelsteen aan het gebouw zichtbaar.

 

Onze tempel heeft een indeling die in hoofdzaak bij iedere loge hetzelfde is. Wat belangrijk is zijn de bouwsymboliek (passer, winkelhaak, hamer etc. en de lichtsymboliek (kaarsen, speciale verlichting).

 

In de werkplaats (ook tempel genoemd) staat vooraan een groot wit blok, het metafoor uit de bouwwereld, die de perfecte kubiek uitbeeld, het mooiste werk dat een vrijmetselaar wil bereiken. Daarop liggen drie belangrijke symbolen: het boek der wijzen, een passer en een winkelhaak.

 

Het gebruik van de korenschoof en de graankorrelsymboliek nemen in onze loge wel een hele bijzondere plaats in.

 

Bij de officiële avond waarin de oogst centraal staat wordt de korenschoof gebruikt als symbool van goede maçonnieke arbeid.

 

De leden van de loge zitten nu klaar om het officiële deel van het rituaal te beginnen.

 

Bij de officiële avonden hebben veel leden van de loge een functie binnen het rituaal, zoals de voorzitter helpen, voor de catering zorgen, licht en kaarsen verzorgen etc.

 

De Korenschoof is een van de weinige loges waar gezongen wordt en waar levende muziek wordt verzorgd door onze eigen pianist.

 

Hoe leg je kinderen uit wat je in de loge doet en wat de vrijmetselarij betekent voor vader of opa? Om die vraag te beantwoorden is in 2016 een kinderrituaal opgevoerd.

 

Bij het kinderrituaal wijken we af van wat we normaal doen. Nu is er voorzitter verkleed als tovenaar, en een vertellen die uitlegt wat er allemaal gebeurd.

 

In het kinderrituaal wordt op ludieke wijze de bouwsymboliek nog eens belicht door een uitleg van de opzichter, met bouwhelm op!

 

Aan de kinderen en kleinkinderen wordt in een spelvorm uitgelegd wat er allemaal in de loge kan gebeuren.

 

Gezelligheid kent geen tijd. Enkele malen per jaar zijn er bijeenkomsten waarbij ook de partners van harte uitgenodigd worden.

 

De betekenis van partners is binnen de loge heel belangrijk. Daarom worden ze zeer betrokken bij onze activiteiten.