Privacybeleid van de Loge De Korenschoof
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
• Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken in het Register van Verwerkingsactiviteiten;
• Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen;
• Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van eventuele partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
• Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
• Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle door u verstrekte gegevens, dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens
Wanneer u ons mailt via een van de e-mailadressen dan verwerken wij alleen uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Wanneer u onze website bezoekt dan verwerken wij uw IP-adres voor functionele doeleinden, zoals incidentmanagement en systeemoptimalisatie.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.  

Profilering en cookies
Tijdens het gebruik van www.vrijmetselarij-wageningen.nl verzamelen wij enkel functionele cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Voor het vertonen en embedden van youtube filmpjes worden door youtube cookies geplaatst van youtube.com, google.com en doubleclick.net. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van youtube respectievelijk van google (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om het risico op misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig en met een maximum van zeven jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring op basis van voortschrijdend inzicht wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de loge via de volgende gegevens:
E-mail
Loge de Korenschoof     secretaris.loge206@vrijmetselarij.nl

Bezoekadres Niemeijerstraat 4, 6701 CP Wageningen

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, of wijziging, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Maak op die kopie uw BSN onzichtbaar.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit. Deze privacyverklaring is in werking getreden op 23 mei 2018.