In Nederland werken zo'n 300 loges met ongeveer 6000 leden. Zij zijn verenigd in de zogenaamde Grootmacht.

Een Grootmacht, ook wel Grootloge genoemd, is het landelijk bestuur van de Orde waaronder de in het betreffende land werkende loges vallen. Ieder land waar de vrijmetselarij beoefend wordt, heeft zijn eigen bestuur, eigen grootmacht. Er is geen wereldomvattend bestuur. Ieder land of iedere grootmacht is soeverein. Wel onderhouden alle grootloges onderling vriendschappelijke en broederlijke banden en kan elke vrijmetselaar op bezoek gaan bij een buitenlandse orde.

Een andere grootmacht is de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij, "Le Droit Humain". Deze staat open voor zowel mannen als vrouwen.

Daarnaast zijn er ook twee orden die uitsluitend toegankelijk zijn voor vrouwen, "Vita Feminea Textura" en "Vinculum Verum".

Dan zijn er nog enkele kleinere groeperingen, bijvoorbeeld het "Nederlands Verbond van Vrijmetselaren" en het "Nederlands Genootschap voor de Gemengde Vrijmetselarij".

In de rubriek "Voorlichting" op deze website vindt u links die verwijzen naar de website van een aantal van deze organisaties.