Om als vrijmetselaar ingewijd te worden moet je aan een drietal eisen voldoen:

  • Je moet van het mannelijke geslacht zijn.
  • Je moet er oprecht naar streven om een beter mens te worden.
  • Je moet een vrij man van goede naam zijn.

"Vrij" betekent dat de vrijmetselarij je niet in conflict brengt met jouw godsdienstige en maatschappelijke bindingen. En "van goede naam" wil zeggen dat je je houdt aan de regels van het maatschappelijk bestel.

De plichten van een vrijmetselaar

De vrijmetselarij bezigt een aardige uitdrukking om de belangrijkste plichten van zijn leden onder woorden te brengen: “een Vrijmetselaar is getrouw aan zichzelf, de medemens tot steun en heeft het oog gericht op de Meester”. Dan zijn er vanzelfsprekend ook praktische verplichtingen. Je moet je contributie betalen, als enigszins mogelijk alle bijeenkomsten bijwonen en je steentje bijdragen aan loge-activiteiten. Voorts is er de verplichting om toevertrouwde geheimen te bewaren.

Leeftijd

Kandidaten moeten minimaal 18 jaar zijn. Een leeftijdsgrens naar boven is er niet.

Het lidmaatschap beëindigen

Bij toetreding dient men de intentie te hebben om voor het leven vrijmetselaar te worden. Maar een vrijmetselaarsloge is een vereniging naar Nederlands recht, men kan altijd bedanken voor het lidmaatschap.

Proeftijd

Er is geen proeftijd. Wel maakt men de eerste jaren als een leerperiode door.

Kosten van het lidmaatschap

De jaarlijkse contributie varieert per loge maar ligt veelal tussen €300,- en €350,-. Daarnaast brengt iedere loge kosten in rekening voor deelname aan het broedermaal, een eenvoudige maaltijd die na afloop van rituele bijeenkomsten geserveerd wordt.

Aanmelden

Men kan zich aanmelden door contact op te nemen met de secretaris van de loge van zijn keuze.