Leden aan het woord

Een paar reacties van broeders op de vraag hoe ze het bij ons vinden

  • Ik voel me geaccepteerd zoals ik ben.
  • Ik leer veel over wat meesterschap voor me betekent en hoe conflicten gehanteerd kunnen worden.
  • Door de gesprekken naar aanleiding van de inleidingen leer ik veel over mijzelf. Hoe ik denk, hoe ik tegen de wereld en mijn medemensen aankijk.

Quotes van leden

  • Iets vertrouwen is iets omarmen, iets in jezelf verankeren.
  • Wil je zielenrust en geluk nastreven? Geloof dan. Wil je de waarheid dienen, onderzoek!
  • We moeten leren om ziekte niet kost wat kost uit ons leven te bannen, maar te accepteren als horend bij het leven, er een uitdaging in te zien in ons streven naar bewustzijn.
  • Broederschap. Het doel van de Orde is het bevorderen en aankweken van broederschap. Binnen de loges geldt die als opmaat voor de broederschap tussen alle mensen. Broederschap erkent vaderschap, d.w.z. hogere waarden. Dit blijkt een effectieve methode om in principe elk conflict op te lossen. De idee grijpt terug op de middeleeuwen waar broederschappen een zelfstandige juridische status bezaten naast die van familie- of leenrecht.
  • Het geheim van de vrijmetselarij. Laten we daarover nuchter blijven. Er is alleen de intimiteit van de broederschap. Zoals elke intimiteit moet ook die beschermd worden.
  • Wat is wijsheid? Vrijmetselaren onderzoeken een helaas uit de mode geraakt begrip als wijsheid, ook wel inzicht genoemd. Je krijgt het als je beide hersenhelften inschakelt door intuïtiever te werken. Dat versterkt je oplossend vermogen.