De loge

De Loge “Het Gulden Koord” (“HGK”; vele namen van loges in Nederland hebben betrekking op de Ritualen) is ontstaan doordat een aantal leden, tot dan lid van de loge “De Korenschoof” in Wageningen, eigen wegen wilden bewandelen. De Loge “HGK” is officieel gestart op 15-10-1994. De loge “HGK” komt bijeen op de tweede en vierde dinsdagavond van de maanden september tot en met juni (dit is het “werkjaar”, zoals wij dat noemen). Elke bijeenkomst begint omstreeks 19.45 uur en duurt gemiddeld tot 22.30 uur.

Naast een Vrijmetselaars werkplaats is de Loge ook een gewone vereniging met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel (K.v.K. 40125142). Dus ook met statuten (zie K.v.K.) en een huishoudelijk reglement. Dat wil zeggen dat er ook de gewone vereniging activiteiten zijn als: ledenvergaderingen, verkiezingen van bestuurders, etc.

Wat doen we?

In de Loge kennen we twee verschillende soorten werkzaamheden: de rituele (er is dan een opvoering/uitvoering van een Rituaal) en niet rituele, de z.g.n. comparitie waarbij één van de leden een voordracht houdt. Die voordrachten gaan over zingeving in het leven in de meest uitgebreide zin, vaak geënt op eigen ervaringen en het eigen beleven tijdens de uitvoering van de ritualen. Inleiders vertellen geen grote verhalen van, of over, anderen, maar laten vooral horen wat hen persoonlijk bezig houdt.

Aantal leden

De loge heeft op dit moment ongeveer 16 leden met zeer verschillende achtergronden en interesses. Dit kleinere aantal heeft het voordeel dat je elkaar goed leert kennen. Dat maakt de gedachten wisseling extra opbouwend, inspirerend en meestal verrassend. De leeftijd van de leden varieert op dit moment tussen de 45 en 80 jaar (men kan echter al op 21 jarige leeftijd lid worden van een loge).

In onze Loge kunnen we in alle openheid vrijuit met elkaar spreken; dat kan over van alles, ook over zaken die zeer persoonlijk zijn. Zaken die je buiten de beslotenheid van de Loge zeker niet zomaar in de openbaarheid brengt. Die openheid is mogelijk, omdat ieder van ons weet dat elk lid de meningen en opvattingen van de ander ten volle respecteert; we zijn zeker van de zwijgzaamheid van de leden over wat hen ter ore komt. Door dit onderlinge vertrouwen en de grote verscheidenheid in achtergrond zijn de gesprekken bij de bijeenkomsten heel intensief en waardevol; en vaak ook zeer verrassend. Na afloop van het officiële deel van de comparitie (bij wat wij noemen “de 7e graad”) wordt met een glas frisdrank of wat anders vaak nog lang met elkaar nagepraat.

Wat maakt deze Loge voor de leden zo bijzonder?

Als je de leden die vraag voorlegt, krijg je heel verschillende antwoorden. Bijvoorbeeld:

  • Door de kleinere groep is de sfeer intiemer en zijn de contacten persoonlijker.
  • De open en eerlijke manier waarop we met elkaar omgaan. Vaak ervaar ik het als een warme deken in een koele, zakelijke maatschappij. Ook al ben ik die avond moe, ik ga na een bijeenkomst meestal met nieuwe energie en tevreden weer naar huis.
  • Door de gesprekken naar aanleiding van de voordrachten leer ik veel over mijzelf. Ben ik het met de spreker eens of niet, waarom niet, waarom wel? Zou ik het anders naar voren brengen en waarom? Hoe zie ik het door hem geopperde?
  • Ik voel me geaccepteerd zoals ik ben. Ik kan gewoon me zelf zijn, met al mijn hebbelijkheden en ook mijn onhebbelijkheden. Ook al zal ik moeten aanvaarden dat men mij wat betreft de onhebbelijkheden wel eens, vriendelijk terechtwijst.
  • Ik kan in een vertrouwde omgeving mijn mening uiten en met een ander delen.
  • Het af en toe met de partners iets gezelligs doen.

Belangrijk om te weten

Wij verwachten van aspirant leden dat zij zich willen openstellen voor de Broeders van de loge. “Men kan alleen vertrouwen krijgen als je zelf eerst vertrouwen hebt gegeven” is ons motto.
Een nieuw lid wordt ingewijd in de eerste of Leerling graad. Na ongeveer een jaar volgt de bevordering tot Gezel, en na weer een jaar de verheffing tot Meester. Dat is de hoogste graad waarin gewerkt wordt in een Loge. Na zo’n rituele bijeenkomst is er altijd een z.g.n. “Broedermaal”. Deze gezamenlijke maaltijd wordt bij ons, meestal, klaar gemaakt door een van de leden. De jaarlijkse bijdrage is €310,00. Dit bedrag is belasting aftrekbaar (de gehele Vrijmetselarij heeft de ANBI-status).

Elke Loge heeft zijn eigen gewoonten en gebruiken. Deze zijn door de Broeders afgesproken en zij worden geacht zich er aan te houden. Één van die gebruiken is dat de leden bij de gewone bijeenkomsten, bij voorkeur, een Loge-das en een colbert dragen. Tijdens de rituele bijeenkomsten dragen wij een smoking met zwarte vlinderdas (in vele andere Loges is het een rokkostuum met zwart vest).