Contact

De Rechte Verhouding komt op de eerste, derde en vijfde donderdagavond bij elkaar in het logegebouw, vanaf half september tot half juni. Extra avonden zijn er voor leden in de eerste drie jaar van hun lidmaatschap. Meestal is dat één keer in de maand op een ‘vrije’ donderdag. Ze volgen dan een kennismakingsprogramma.

Plaats van samenkomst

De loge komt bijeen in het logegebouw aan de Dr. Niemeijerstraat 4, 6701 CP Wageningen. Dat is een 19e-eeuws pand achter de Markt en kent een rijke historie.

Postadres

Loge De Rechte Verhouding,
de heer Rinus van Bemmel, secretaris,
Dick Ketstraat 45, 6717 NX Ede
Telefoon: 0318-633514
secretaris.loge250@vrijmetselarij.nl

ANBI

De Rechte Verhouding is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).