ANBI: Loge De Rechte Verhouding

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Th.N.H. (Theo) Modderkolk
M. (Rinus) van Bemmel
H. (Herman) Veenstra
Postadres Secretariaat DRV
Dick Ketstraat 45
​6717 NX Ede
Logegebouw Niemeijerstraat 4
Wageningen
Beleidsplan Zie de website van de Orde
Activiteiten Zie de website van de Orde
Beloning bestuurders geen
RSIN 002872079

Financiële verantwoording 2018

Balans Activa     Passiva  
  Banksaldo 13.729   Eigen vermogen 10.334
        Reserveringen 2.600
  Debiteuren          0   Crediteuren      795
    13.729     13.729
           
Baten en lasten Lasten     Baten  
  Afdracht HB 3.472   Bijdragen 9.898
  Huisvesting 3.240      
  Bijeenkomsten 2.630      
  Positief resultaat     556   Verlies          -
    9.898     9.898

Toelichting
Bedragen in €
Bijdragen: ca. 28 leden. Afdracht HB: wordt door het Hoofdbestuur vastgesteld op basis van ledenaantal. De jaarlijkse financiën vertonen een stabiel beeld.